Vermogenverdeelbord

Vermogenverdeelbord

Beweegbare grijper bekabeld
1/4 hal waar geregeld montagewerken gebeuren

Onze klant onderzoekt verschillende mogelijkheden voor de opslag en verwerking van waterstof voor elektrische vrachtwagens.


We zijn begonnen met het intekenen van de stopcontacten op het grondplan. Daarna hebben we een lichtstudie gemaakt zowel voor de kantoorruimtes als voor de werkplaats.


Vervolgens is er een kabelberekening uitgevoerd waarna onze componenten en kabels bekend waren. 


Hierna is het verdeelbord ontworpen. De moeilijkheid bij deze klant is dat als er waterstof gedetecteerd wordt in de werkplaats alle vermogen uit de hal onmiddellijk uitgeschakeld moet worden om ontploffingsgevaar te vermijden. Er kan pas terug ingeschakeld worden als het gevaar geweken is.


We hebben de complete hal voorzien van verlichting met KNX-sturing en stopcontacten. Verder hebben we het netontkoppelbord voor zijn zonnepanelen opgehangen en aangesloten.